search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Meten is weten: de Cost to Serve tool bepaalt hoeveel korting een klant zou mogen krijgen

20-02-2020 - 10:15 - Nieuws

Wat levert een Cost to Serve capability op? Christophe Frère legt dit hier uit.

Districon stelt klanten in staat om zelf te achterhalen wat de winstgevendheid is van een bepaalde klant of een specifieke SKU. De meeste bedrijven alloceren gemiddelde beleveringskosten aan hun klanten maar dat geeft vaak een verkeerd beeld omdat zonder een effectieve ‘’activity-based’’ kostenallocatie er geen reëel inzicht is in het klantengedrag, noch in verlieslatende patronen, noch in de kostenbesparende mogelijkheden.

Districon helpt bedrijven met het juist toewijzen van kosten aan klanten en SKU's, met het bouwen én implementeren van een Cost to Serve applicatie en met het coachen van het team om zelf tot de juiste inzichten en beslissingen te komen (self-enablement). 

Wat levert een Cost to Serve capability op?

  • Inzicht in quick wins: waar is de supply chain inefficiënt ingericht en kunnen we direct vanaf vandaag kosten besparen?
  • Inzicht in hoe klantgedrag de supply chain kost beïnvloedt: wat kunnen we besparen als we deze klant bewegen tot een ander order gedrag?
  • Inzicht in winstgevende dan wel verliesmakende klanten: hoe belangrijk is deze klant voor ons?
  • Inzicht in kosten versus lead time: wat vind ik als bedrijf belangrijk?

Met jouw eigen Cost to Serve applicatie kan je onder andere achterhalen in hoeverre je bepaalde klanten of SKU's liever direct wilt beleveren, via cross docks of via een distributeur. Dit soort beslissingen zijn fact-based met behulp van scenario analyse op je eigen historische supply chain data zoals transport en beleveringsgegevens.

Districon hanteert een pragmatische aanpak om een Cost to Serve capability te creëren voor jouw bedrijf.

Wil je meer weten over hoe wij ook jouw bedrijf kunnen helpen om een Cost to Serve capability te ontwikkelen? Neem contact op met Christophe Frère via telefoonnummer 06-52350454 of per email c.frere@districon.com