search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Districon Development Program

02-08-2016 - 09:30 - Nieuws

Districon heeft een Development Program ontwikkeld voor startende consultants. Het programma biedt de meest relevante trainingen en opleidingen die nodig zijn om Supply Chain Consultants met 0 tot 2 jaar werkervaring, snel en adequaat naar het vereiste hoge niveau te brengen. Als vertrekpunt is per deelnemer een persoonlijk profiel gemaakt en zijn er ontwikkeldoelen geformuleerd. Vervolgens wordt onder professionele begeleiding, zowel individueel als in groepsverband, het ontwikkeltraject doorlopen om de vooropgestelde persoonlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt een selectie gemaakt van inhoudelijke modules zoals Sales & Operations Planning, Lean Management, Project- en timemanagement en advies- en presentatietechnieken. De eerste modules zijn met succes afgerond.