search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Districon deelt inzichten praktijkcase op het eerste symposium van Green Business Club Nederland

07-03-2019 - 13:00 - Nieuws

4 maart 2019

Afgelopen maandag 4 maart vond het eerste symposium van Green Business Club Nederland plaats. Het thema “Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije stadslogistiek” en bijbehorende programma zou een dag vol inspiratie worden voor partijen die bezig zijn met het verminderen, verslimmen en verschonen van stadslogistiek. Veel van de aanwezige partijen hebben deze ambitie zwart op wit gezet door zich aan te sluiten bij Green Deal ZES. Districon ondersteunt de Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) sinds vorig jaar bij het realiseren van deze ambitie en mocht een van de presentaties tijdens dit symposium verzorgen.

De dag werd afgetrapt met een lezing gegeven door Walter Faaij, corporate antropoloog. Om van een duurzame ambitie tot aanpak te komen moet duurzaamheid deel uitmaken van de cultuur van een organisatie. Voor veel organisaties vereist dit een cultuurverandering. Met zijn frisse blik op de organisatiecultuur, waar organisaties ‘tribes’ en vergaderingen ‘kampvuren’ zijn, deelde hij inzichten om op een creatieve manier deze benodigde cultuurverandering in gang te zetten.

Nina van den Berg van de Green Business Club Zuidas (GBCZ) deelde haar praktijkcase. Afgelopen jaar is er op de Zuidas een telweek georganiseerd voor een beperkt aantal locaties. Districon heeft de GBCZ bij het analyseren van deze data ondersteund. De inzichten uit deze analyse in combinatie met waarnemingen uit de praktijk geven een goed beeld van de huidige situatie en waar te starten met het verminderen, verslimmen en verschonen. Onderdeel hiervan zijn een tweetal pilots: een gedeeld pickup punt voor pakketten en een hub waarmee leveringen gebundeld en emissievrij worden afgeleverd.

Na de lunch was het podium voor Ronald Schoo (Districon) en Aletta Koster (GBCU/RoyalHaskoningDHV) om ervaringen en resultaten uit de praktijkcase Utrecht Centraal te delen. Voor het verzamelen van data zijn verschillende bronnen gebruikt: een inventarisatie van goederenstromen door de participanten zelf, een enquête en een telweek. De analyse van deze data geeft de huidige situatie bloot: veel verkeersbewegingen en een versnippering van vervoerders. Door verschillende manieren van verminderen, verslimmen en verschonen toe te passen op de huidige situatie is hiervan het potentieel in kaart gebracht. Om dit potentieel te benutten en deze ambitie om te zetten in een aanpak is een fasering voorgesteld in de vorm van een roadmap: eerst verminderen door het herzien van afspraken met leveranciers en waar mogelijk bij overlap het aantal te reduceren, dan verslimmen door te bundelen via een hub en op termijn verschonen door gebruik te maken van emissievrij vervoer.

Naast het aanhalen van oude en nieuwe contacten keek men tijdens de netwerkborrel terug op een geslaagde dag. Een dag met nieuwe inzichten, praktijklessen en handvaten om in 2019 van ambitie naar aanpak te gaan!