search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Logistic service providers

Omnichannel-ontwikkelingen maken goederenstromen en dus de logistiek complexer. Uitbesteding aan een of meerdere logistieke dienstverleners, biedt u flexibiliteit, benodigde competenties en risicospreiding. Districon voorspelt een toename van de vraag naar (kortlopende) contracten met verschillende logistieke partijen.

Onze diensten zijn daarop aangepast:

  • Uitbesteding en tenders
  • Ontwikkeling van supply chain-distributienetwerken

Uitbesteding en tenders

Districon heeft ruime ervaring met tenderprocedures. We zijn bekend met de besluitvormingsprocessen bij uw klanten, kennen hun kostenstructuren en weten welke behoeftes er leven aan specifieke competenties.


Uitbestedingsadvies op maat?


Ontwikkeling van supply chain-distributienetwerken

Uw distributienetwerk is van grote waarde voor uw klanten. Wij helpen u graag om uw netwerk te versterken. Hierbij richten wij ons op een aantal pijlers:

  • Vestigingslocaties

    Uw vestigingslocaties hebben grote invloed op uw cut-off-tijden en levertijden. Als u veel transporteert naar het buitenland, is het vaak verstandig om uw lokatie dichtbij een grote, internationale hub te kiezen, zoals een haven of een express center. Wij adviseren u over de beste vestigingslocaties. Met onze expertise en de geavanceerde optimalisatiesoftware van AIMMS en PTV Smartour ontwerpen we optimale netwerken. U profiteert van significante kostenreductie, verbeterde levertijden, verhoogde voorraadbeschikbaarheid, en een versterkte concurrentiepositie.

  • (Multimodale) Transportnetwerken

    Uw transportnetwerk kan het verschil maken voor uw klant. Of het nu gaat om een multimodale oplossing voor container- en bulktransport, of een fijnmazig last mile-netwerk voor consumentenorders. Wij helpen u om goederen zo efficient en effectief mogelijk van A naar B te brengen. Hierbij maken we gebruik van actuele benchmarks, innovatieve software en jarenlang vakmanschap.

Ontwikkeling en inrichting van fulfilment centres

Handling per pallet én per consumenteneenheid, opslag van een groot en gevarieerd assortiment, late cut-off-tijden, korte doorlooptijden, lage kosten per pick, retourenverwerking: uw klanten stellen hoge eisen aan uw fulfilment centres.

Bij Districon profiteert u van 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, het ontwerp en de inrichting van logistieke gebouwen en gemechaniseerde oplossingen. Wij adviseren u over elk onderdeel van het traject, van concept tot realisatie, mede gebruikmakend van ons bekende best practices. Het resultaat is een oplossing op maat, die aansluit bij de eisen van zowel de gebruiker, de eigenaar, als de financier. Hierbij committeren wij ons aan uw tijdsplanning en budget en werken efficiënt samen met architecten, aannemers en engineers.